Logotyp för Anläggning

Anläggning

Ett effektivt och lätthanterligt system för hantering av anläggningstillgångar, kyrkliga inventarier samt kommande investeringar för budget. Med FAS Anläggning uppfylls årsredovisningens krav på anläggningsredovisning.

Läs mer...
Logotyp för Bokning

Bokning

FAS Bokning från LJ System är det första helt webbaserade bokningssystemet som utvecklas från grunden för Svenska kyrkan. Ett riktigt s.k. moln-system som fungerar lika bra på PC och Mac som på smartphonen och surfplattan. Fullständig frihet som låter er bestämma hur, var och när ni vill arbeta.

Läs mer...
Logotyp för Tid

Tid

Ett helt webbaserat system som hanterar alla delar avseende tidredovisning, bl. a. tidsstämpling, särredovisning, planering, ledighet och frånvaro. FAS Tid hanterar även traktamente och utlägg och har stöd för arvodister. Det går även att koppla till stämpelterminaler. FAS Tid är helt integrerat med FAS Lön och har en mobilapp för enklare tidrapportering var man än befinner sig.

Läs mer...
Logotyp för Diarie

Diarie

Ett snabbt och lättarbetat system för diarieföring. Med Diarie får du överblick över alla ärenden, både pågående och avslutade, samtidigt som all information är sökbar. FAS Diarie hanterar även elektroniska dokument som kan lagras och läsas direkt i programmet.

Läs mer...
Logotyp för Elektronisk faktura

Elektronisk faktura

FAS Elektronisk faktura är systemet som sparar både tid och pengar oavsett om det körs på en stor eller en liten församling. Med hjälp av FAS Elektronisk faktura hanteras församlingens fakturor helt elektroniskt och all kontering, attest, utanordning m.m. förenklas avsevärt.

Läs mer...
Logotyp för Karta

Karta

Ett avancerat program för enkel hantering av kyrkogårdskartan. I FAS Karta kan du själv redigera kartan och med den helt unika integrationen i FAS Kyrkogård får du snabb och smidig tillgång till all information som rör kyrkogården.

Läs mer...
Logotyp för Kyrkogård

Kyrkogård

FAS Kyrkogård vänder sig till er som vill ha ett lättarbetat men ändå heltäckande arbetsredskap. Programmet innehåller fullständig hantering av gravbok, gravskötsel, förrättning, arbetsorder, fakturahantering, brev och gravbrevsutskrift samt allt övrigt som har med kyrkogårdshantering att göra.

Läs mer...
Logotyp för Lön

Lön

Ett system för löneadministration som utöver de grundläggande rutinerna även innehåller löneberedning med unik ifyllnadshjälp, befattningsregistrering, kalendarium, retroaktiv löneberäkning, flera samtidiga löneperioder, separat rutin för hantering av arvoden till förtroendevalda samt mycket mer.

Läs mer...
Logotyp för Redovisning

Redovisning

Ett lättanvänt system med kraftfulla rutiner för att underlätta och effektivisera alla rutiner från budgetarbetet via verifikations-registreringen fram till bokslutet. Med den kraftfulla rapportgeneratorn skapar du enkelt snygga och lättlästa rapporter. Budgetrutiner med integrering från FAS Lön, Kyrkogård och Anläggning underlättar budgetarbetet.

Läs mer...
Logotyp för Reskontra

Reskontra

Ett komplett system för både kund- och leverantörsreskontra. Med FAS Reskontra minskas den totala arbetsbelastningen radikalt avseende allt från kundfakturahantering, leverantörsbetalningar till redovisningsrutiner.

Läs mer...