Tid

Webbaserad tidredovisning för Svenska kyrkan

Fullständig tidredovisning

 • Automatisk hantering av OB, övertid, flextid m.m.
 • Komplett särredovisning med historik.
 • Reseräkning, körjournal och utläggsredovisning.
 • Ledighetsansökan och frånvarorapportering.
 • Överskådligt organisationsträd som ger överblick och kontroll för chefen.

Fördelar med FAS Tid

 • Stöd för årsarbetstid.
 • Planera hur arbetstiden ska förläggas.
 • Visuella scheman och arbetstider.
 • Slipp manuella blanketter.
 • Överblick över personalens frånvaro, övertid m.m.
 • App och terminaler för tidsstämpling.
 • Integrerat med FAS Lön för automatiskt löneunderlag.

Hantering av arvodister

 • Skapa digitala uppdragsförfrågningar.
 • Inloggning för arvodisten med fullständig överblick över uppdraget.
 • Automatisk hantering av hela flödet från förfrågan och accept till slutrapportering.
 • Genererar underlag direkt till FAS Lön.

Produktblad