23

november

Bokning grundkurs, halvdag

WebinarLJ System inbjuder till en grundkurs i det helt webbaserade FAS Bokning. Vi går igenom alla delar i bokningssystemet från att registrera bokningar till fakturering och rapporter, appar samt kopplingar till Reskontra och Kyrkogård. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Inga övningar ingår.
Mer information

29

november

Kyrkogård grundkurs

LundLJ System inbjuder till en tvådagars grundkurs med datorövningar där dag 1 (29/11) ägnas åt gravboken och dag 2 (30/11) åt gravskötsel. Välj om du vill gå en eller två dagar, men vi rekommenderar att du går båda för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att få lära dig mycket av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder!
Mer information

14

december

Diarie grundkurs, halvdag

WebinarLJ System inbjuder till grundkurs i diarieföring. Under kursen går vi igenom både praktiska tips och regler för diarieföring samt hur du registrerar och hanterar informationen i FAS Diarie. Vi visar hur FAS Diarie är anpassat efter den nya klassificeringsstruktur som gäller fr o m 1/1 2018.

Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer givetvis att finnas! Inga övningar ingår.
Mer information

18

december

Diarie grundkurs, halvdag

WebinarLJ System inbjuder till grundkurs i diarieföring. Under kursen går vi igenom både praktiska tips och regler för diarieföring samt hur du registrerar och hanterar informationen i FAS Diarie. Vi visar hur FAS Diarie är anpassat efter den nya klassificeringsstruktur som gäller fr o m 1/1 2018.

Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer givetvis att finnas! Inga övningar ingår.
Mer information

19

december

Diarie grundkurs

LundLJ System inbjuder till grundkurs i diarieföring. Under kursen går vi igenom både praktiska tips och regler för diarieföring samt hur du registrerar och hanterar informationen i FAS Diarie. Vi visar hur FAS Diarie är anpassat efter den nya klassificeringsstruktur som gäller fr o m 1/1 2018.

 
Mer information

3

januari

FAS - Årsskifte i Lön & övriga system

LundLJ System bjuder in till en seminariedag där årsskiftesrutinerna i både FAS Lön och övriga FAS system behandlas. Under dagen lär vi oss använda helheten och integrationen både mellan och inom systemen. Du får också tips om rapporter, funktioner mm. Som vanligt tar vi också upp nyheter i lagstiftning inom både personal-/lön- och ekonomiadministrationen. En kort information om tankar inför GDPR och den nya klassificeringsstrukturen i FAS Diarie ges också.
Mer information

4

januari

FAS - Årsskifte i Lön & övriga system

WebinarLJ System bjuder in till en seminariedag där årsskiftesrutinerna i både FAS Lön och övriga FAS system behandlas. Under dagen lär vi oss använda helheten och integrationen både mellan och inom systemen. Du får också tips om rapporter, funktioner mm. Som vanligt tar vi också upp nyheter i lagstiftning inom både personal-/lön- och ekonomiadministrationen. En kort information om tankar inför GDPR och den nya klassificeringsstrukturen i FAS Diarie ges också.

Kursen genomförs som "Webinar". En perfekt kursvariant för dig som inte kan ta dig till någon av våra kursorter!
Mer information

8

januari

FAS - Årsskifte i Lön & övriga system

VärnamoLJ System bjuder in till en seminariedag där årsskiftesrutinerna i både FAS Lön och övriga FAS system behandlas. Under dagen lär vi oss använda helheten och integrationen både mellan och inom systemen. Du får också tips om rapporter, funktioner mm. Som vanligt tar vi också upp nyheter i lagstiftning inom både personal-/lön- och ekonomiadministrationen. En kort information om tankar inför GDPR och den nya klassificeringsstrukturen i FAS Diarie ges också.
Mer information

9

januari

FAS - Årsskifte i Lön & övriga system

WebinarLJ System bjuder in till en seminariedag där årsskiftesrutinerna i både FAS Lön och övriga FAS system behandlas. Under dagen lär vi oss använda helheten och integrationen både mellan och inom systemen. Du får också tips om rapporter, funktioner mm. Som vanligt tar vi också upp nyheter i lagstiftning inom både personal-/lön- och ekonomiadministrationen. En kort information om tankar inför GDPR och den nya klassificeringsstrukturen i FAS Diarie ges också.

Kursen genomförs som "Webinar". En perfekt kursvariant för dig som inte kan ta dig till någon av våra kursorter!
Mer information

11

januari

Diarie grundkurs, halvdag

WebinarLJ System inbjuder till grundkurs i diarieföring. Under kursen går vi igenom både praktiska tips och regler för diarieföring samt hur du registrerar och hanterar informationen i FAS Diarie. Vi visar hur FAS Diarie är anpassat efter den nya klassificeringsstruktur som gäller fr o m 1/1 2018.

Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer givetvis att finnas! Inga övningar ingår.
Mer information

1

februari

Redovisning Bokslut & årsredovisning enligt K3

LundLJ System inbjuder nu till den efterfrågade kursen i bokslut och årsredovisning. Som vanligt genomförs kursen i samarbete med revisionsföretaget EY. Under dagen går vi igenom hur årsredovisningen ska se ut enligt K3, övriga nyheter inför bokslut 2017 samt också nyheter inför 2018 och kopplar detta till FAS-systemen. Som vanligt ges många tips om alla de funktioner i FAS som kan underlätta såväl bokslutsarbete som löpande redovisning. Här presenterar vi mycket matnyttig information för alla som ska arbeta med bokslutet. Vi tar också upp redovisningen av gemensamma begravningsavgiften.
Mer information