21

november

Bokning - demo inför ny statistikrapportering 2020

WebinarLJ System inbjuder till demo anpassad speciellt för dig som arbetar med rapporter och statistik i FAS Bokning. Under 2019 har vi och två av våra kunder deltagit i ett pilotprojekt för FAS Bokning tillsammans med Analysenheten på Kyrkokansliet. Pilotprojektet har gått ut på att utvärdera och utveckla ett nytt sätt för att rapportera in statistiken på löpande basis från och med 2020-01-01. Detta nya sättet att rapportera statistik på kommer att finnas tillgängligt i FAS Bokning för de som önskar - det är alltså inte obligatoriskt. För att ni ska få möjlighet att titta på detta och därefter ta ett beslut har vi lagt ut detta demotillfälle. Anmälningstiden är ganska kort så anmäl er så snabbt det går. Demon är på 15-20 minuter och ska ge er information för att ni sedan ska kunna ta ett beslut.
Mer information

25

november

FAS Tid - Användare

WebinarLJ System inbjuder till en kurs för användaren i det nya webbaserade FAS Tid. Vi tittar på hur man som användare bl a redovisar sin tid, särredovisar, hanterar sin ledighet/frånvaro och hur man lägger in sin reseräkning och sina utlägg. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från LJ System visar funktionerna i systemet.
Mer information

25

november

Bokning - demo inför ny statistikrapportering 2020

WebinarLJ System inbjuder till demo anpassad speciellt för dig som arbetar med rapporter och statistik i FAS Bokning. Under 2019 har vi och två av våra kunder deltagit i ett pilotprojekt för FAS Bokning tillsammans med Analysenheten på Kyrkokansliet. Pilotprojektet har gått ut på att utvärdera och utveckla ett nytt sätt för att rapportera in statistiken på löpande basis från och med 2020-01-01. Detta nya sättet att rapportera statistik på kommer att finnas tillgängligt i FAS Bokning för de som önskar - det är alltså inte obligatoriskt. För att ni ska få möjlighet att titta på detta och därefter ta ett beslut har vi lagt ut detta demotillfälle. Anmälningstiden är ganska kort så anmäl er så snabbt det går. Demon är på 15-20 minuter och ska ge er information för att ni sedan ska kunna ta ett beslut.
Mer information

26

november

Kyrkogård grundkurs

WebinarLJ System inbjuder till en tvådagars grundkurs med datorövningar där dag 1 (26/11) ägnas åt gravboken och dag 2 (27/11) åt gravskötsel. Välj om du vill gå en eller två dagar, men vi rekommenderar att du går båda för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att få lära dig mycket av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder! Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!
Mer information

28

november

FAS Tid - Chef

WebinarLJ System inbjuder till en kurs för chefen/arbetsledaren med personalansvar i det nya webbaserade FAS Tid. Vi tittar på hur man som chef/granskare bl a hanterar arbetstidsplanering, tilldelar schema, lägger ut beredning och hanterar frånvaroanmälan. Vi går också igenom hur granskning/godkännande av tider, frånvaro mm hanteras. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från LJ System visar funktionerna i systemet.
Mer information

29

november

Bokning - Rapporter och statistik

WebinarLJ System inbjuder till kurs anpassad speciellt för dig som arbetar med rapporter och statistik i FAS Bokning. Vi går igenom de standardrapporter som finns i programmet men visar även hur man kan bygga sina egna rapporter, både som listor och kalkylblad. Vi tipsar om hur man enklast får fram den statistik man önskar. Både den som varje år krävs in från församlingarna men vi visar även hur man kan få fram egna uppbyggda statistikmätpunkter och deltagarmallar. 

Kursen hålls som "Webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna.
Mer information

3

december

Lön fördjupning

WebinarLJ System inbjuder till fördjupningskurs i FAS Lön. Under kursdagen tittar vi bl.a. på vad i personinställningarna som påverkar i olika situationer som löneberedning, anställningsbevis, inrapporteringar mm. Vi tar upp frågor som hur och när man ska använda flera befattningar. Vi går också igenom vad man bör tänka på vid ändring av anställningsform, vad som påverkar semesteruppgifterna, tittar på nyheterna kring AGI och karensavdrag som införts 2019 samt mycket annat matnyttigt.Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna.
Mer information

10

december

Diarie grundkurs

WebinarLJ System inbjuder till grundkurs i diarieföring. Under kursen går vi igenom både praktiska tips och regler för diarieföring samt hur du registrerar och hanterar informationen i FAS Diarie. Vi visar hur FAS Diarie är anpassat efter den nya klassificeringsstruktur som började gälla 1 januari 2018.

Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer givetvis att finnas! Inga övningar ingår.
Mer information

8

januari

FAS - Årsskifte i Lön & övriga system

WebinarLJ System bjuder in till en seminariedag där årsskiftesrutinerna i FAS Lön och övriga FAS-system behandlas. Under dagen lär vi oss använda helheten och integrationen både mellan och inom systemen. Du får också tips om rapporter, funktioner mm. Som vanligt tar vi också upp nyheter i lagstiftning inom både personal-/lön- och ekonomiadministrationen. En perfekt kursvariant för dig som inte kan ta dig till någon av våra kursorter!
Mer information

9

januari

FAS - Årsskifte i Lön & övriga system

LundLJ System bjuder in till en seminariedag där årsskiftesrutinerna i FAS Lön och övriga FAS-system behandlas. Under dagen lär vi oss använda helheten och integrationen både mellan och inom systemen. Du får också tips om rapporter, funktioner mm. Som vanligt tar vi också upp nyheter i lagstiftning inom både personal-/lön- och ekonomiadministrationen. 
Mer information

14

januari

FAS - Årsskifte i Lön & övriga system

WebinarLJ System bjuder in till en seminariedag där årsskiftesrutinerna i FAS Lön och övriga FAS-system behandlas. Under dagen lär vi oss använda helheten och integrationen både mellan och inom systemen. Du får också tips om rapporter, funktioner mm. Som vanligt tar vi också upp nyheter i lagstiftning inom både personal-/lön- och ekonomiadministrationen. En perfekt kursvariant för dig som inte kan ta dig till någon av våra kursorter!
Mer information