Diarie

Förenkla församlingens diarieföring

Diariekort

 • Obegränsad indelning av diariekort i diarieserie och diarieplan.
 • Överskådlig vy av registrerade handlingar med avancerade sorteringsfunktioner.
 • Avancerade sökfunktioner med fri kombination av sökkriterier.
 • Direktutskrift av diariekort och sökresultat på valfri rapport.

Registrering

 • Fri registrering av diariekort från grundläggande uppgifter till fullständig diarieföring.
 • Ifyllnadshjälp och snabbinmatning för kontaktpersoner, ärende, organ, instans, gallringsdatum m.m.
 • Automatisk loggning av korrigeringar på avslutade diariekort.
 • Kategoriindelning för enklare återsökning.
 • Hänvisningar mellan diariekort för att knyta samman närbesläktade ärenden.
 • Direktlänkning till hänvisningar för snabb navigering mellan diariekort.
 • Obegränsat antal handlingar i ärendet kan knytas till diariekortet.
 • Koppling av valfria elektroniska dokument såsom e-post, protokoll och handlingar.
 • Integrerat stöd för fullständig elektronisk diarieföring med inscannade handlingar.
 • Hantering av beredning, remiss och kopiefördelning med hänvisningar till paragrafer och protokoll.
 • Automatisk direktutskrift av diariekort för löpande hantering och arkivering.
 • Snabbsökningsfunktion för snabb åtkomst av diairekort vid t.ex. avslut av ärende.

Årsbearbetning

 • Avancerad årsbearbetningsfunktion för att avsluta ett diarieår.
 • Lättanvänd guide tar användaren steg för steg genom processen.
 • Automatisk utskrift av rapporter som krävs för arkivering och gallring.
 • Koppling till verksamhetsindelningen i FAS Redovisning.

Rapporter

 • Ett urval av de rapporter som produceras av Diarie:
 • Diariekort
 • Diariekortlista
 • Daglista
 • Handläggarlista
 • Bevakningslista
 • Gallringslista
 • Diarium