Kyrkogård

Komplett gravbokssystem med integrerad reskontra

Gravbok

 • Förrättningsbok med tidbokningssystem avseende såväl lokaler som berörd personal - ingår utan extra kostnad.
 • Smarta kopplingar till organisationsregistret med automatik för att hitta rätt ekonomisk enhet och underlätta registrering av orter och församlingar.
 • Smidig och enkel koppling till KOB-integrationen direkt i förrättningsformuläret samt kontroll av vad som redan har fakturerats.
 • Via förrättningsformuläret finns en dubbelriktad koppling till FAS Bokning. Bokningar i förrättningsformuläret synkroniseras direkt till FAS Bokning och vice versa vilket innebär stor tidsbesparing och full kontroll av alla bokningar.
 • Minneslundshantering.
 • Gravplatsritning.
 • Karthantering.
 • Bildhantering med obegränsat antal bilder.
 • Gravhistorik.
 • Bevakningar.
 • Loggningsfunktion med automatisk loggning vid t.ex. utskrift av gravbrev, skötselavtal, besiktigad gravplats m.m. samt möjlighet att lägga upp egna loggningstyper för t.ex. kontakt via telefon. Slipp att ha alla anteckningar i en enda röra i ett fält. Loggning sker alltid med datum och sorterar kronologiskt.
 • Arbetsorderhantering.
 • Gravbrevsutskrift enligt Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation.
 • Utskrift av minnesbrev.
 • Smidig och enkel rutin för delning av gravplats.
 • Brevrutin: skapa enkelt massbrev för t.ex. alla de gravplatser som har lösa gravstenar. Urval kan göras på tid, loggningstyp och mycket mer.
 • Lättarbetat och överskådligt gravplatsformulär med bl.a. integrerad kundreskontra; se direkt i gravplatsformuläret om det finns obetalda kundfakturor kopplade till gravplatsen.
 • Generell sökning med bl.a. sökning på likalydande namn, faktura kopplad till gravplats m.m. samt koppling till FAS Karta.

Gravskötsel

 • Arbetsorder med automatisk kartinformation, faktureringsfunktion, betalningsbevakning före utskrift samt komplett offerthantering.
 • Årsavräkning med bokföringsmässig hantering för olika avtalstyper, som t.ex. skulduppräkning för fasttidsavtal.
 • Fullständig transaktionshantering för samtliga avtalstyper - även fasttidsavtalen; se direkt på skötselavtalet hur mycket som har avräknats varje år samt ev. skulduppräkning per år.
 • Utskrift av gravskötselavtal enligt Svenska kyrkans arbetsgivaroganisation.
 • Utskrift av kontoutdrag vid valfri tidpunkt.
 • Utskrift av enstaka brev direkt från skötselformuläret.
 • Rutiner för att flytta och korrigera skötselsaldo.
 • Enkel direktfakturering från skötselformuläret.
 • Kostnadskalkyl för uträkning av exempelvis garanterad tid för avräkningsavtal.
 • Varje gravplats hanterar ett obegränsat antal skötselavtal.
 • Automatisk och korrekt redovisning av begravnings- och serviceverksamhet med bokföringsordrar; ingen manuell bokföring ens för årsavräkningar.
 • Helt integrerat med FAS Redovisning med fullständig kontroll av rätt kontering.

Kundreskontra

 • Integrerat i FAS Kyrkogård. Inget separat program krävs och alla fakturor finns direkt tillgängliga i FAS Kyrkogård vilket underlättar all fakturahantering.
 • Komplett fakturahantering med utlandsavisering, logotyp etc.
 • OCR-avisering och elektronisk återredovisning av betalningar ger snabb och enkel betalningshantering.
 • Ettårsavtal: unik och effektiv funktion för avslutning av avtal samt automatisk kreditering av fakturor.
 • Avancerad reskontrasökningsmodul.

Grundregister

 • Egna brevmallar med möjlighet till massutskrift.
 • Möjlighet till generella ändringar av t.ex. artikelpriser med procentuell uppräkning.
 • Komplett artikelregister avseende clearing; uppdateras automatiskt med gällande taxor.

Rapporter

 • Mer än 50 färdiga standardrapporter som t.ex.:
 • Saldolistor för flerårsavtal, med specificerade transaktioner per avtal.
 • Saldolista bokslut med kort/långfristig skuld.
 • Samtliga kremationsrapporter.
 • Bokningsrapport.
 • Inköpslista.
 • Åtgärdslista med automatisk kartinformation.
 • Nytillkomna gravrätter m-m.
 • Begravningsblanketter.
 • Ett 10-tal olika kundreskontrarapporter med bl.a. färdiga bokslutsbilagor.
 • Modul för kyrkogårdsstatistik.

Endast med FAS Kyrkogård

 • Kostnadsfri automatisk koppling till Sveriges största hemsida för sökning av gravar: www.gravar.se.