Lön

Med ifyllnadshjälp för ett effektivare arbete

Lönerutiner

 • Flera samtidiga aktiva löneperioder under samma eller olika månader underlättar löneförättarens arbete.
 • Hanterar även extrakörningar och rättelsekörningar.
 • Unik modul för arvodeshantering med masshämtning som underlättar löneberedningen för förtroendevalda.
 • Flexibel standardlönerutin med fördelningar och giltighetstid för enskild löneart.
 • Unik ifyllnadshjälp som t.ex. automatiskt ser till att det blir rätt lönearter vid sjukdom, semester etc.
 • Formelhantering och beräkningsspecifikation.
 • Hanterar valfritt antal befattningar per person.
 • Det enda lönesystemet med fullständig historikhantering - full tillgång till samtliga tidigare lönebesked och rapporter med korrekta ackumuleringar obegränsat bakåt i tiden.
 • Logotyp samt personliga och allmänna meddelande på lönebesked med automatisk radering efter utskrift.
 • Bankkoppling med elektronisk överföring av löneutbetalningar till valfri bank och integrerad start av kommunikationsprogram eller Internetkoppling.
 • Möjlighet till försystem med decentraliserad registrering (behöver ej vara kopplade i nätverk).
 • Löneartstabell med gällande avtal för Svenska kyrkan samt hänvisning till paragrafer och bestämmelser.
 • Unik beräkningsfunktion gör lönearterna färre men med full funktionalitet för Kyrkans avtal. Slipp leta bland hundratals lönearter!
 • PA-information med bl.a. tidsrelaterad information som t.ex. anställningsuppgifter samt tjänst- och sjukledighet. PA information skapas dessutom med automatik i vissa fall. FAS Lön är det enda systemet för kyrkan med kostnadsfri PA-modul.
 • Fullständig bevakningshantering med rutiner för automatiska framtida ändringar.
 • Tillgång till samtliga historiska lönebesked direkt under löneberedningen.
 • Gruppvis hantering av anställda vid löneberedning.
 • Möjlighet att koppla till separat tidredovisningssystem.
 • Tidredovisning obligatorisk vid avvikelserapportering.
 • Schemahantering.
 • Enkel åtkomst till samtliga personuppgifter och rapporter direkt från löneberedningsformuläret.
 • Konton och övriga redovisningsenheter visas tydligt i löneberedningen med olika fält vilket gör det mer överskådligt än i de flesta andra lönesystem.

Periodrutiner

 • Utskrift av arbetsgivardeklaration direkt på RSV-blanketten.
 • Beräkning och fördelning av samtliga PO-pålägg på intern- och/eller kostnadskonton och övriga redovisningsenheter.
 • Pensionsinrapportering med direkt uppladdning till PAUS.
 • CSR-rutiner för koppling mot centrala skatteregistret.
 • Avancerad kontrolluppgiftshantering med startsaldo, texter och utskrift av inrapportering på olika typer av media.
 • Fullständig integration med FAS Redovisning.
 • Budgetsimulering för enkel hantering av hela personalbudgeten inkl. beräkning av t.ex. kompletterande ålderspension.
 • Automatisk hantering av retroaktiv löneberäkning - ingen manuell beräkning behöver göras.

Spårning och loggning

 • Noggrann loggning av alla ändringar.
 • Obegränsad historik från lönebesked till skattedeklaration och all annan information.

Visa och analysera

 • Medföljande standard- och systemrapporter möter kyrkans och myndigheternas krav på information och rapportering som t.ex. FORA, KPA, SCB m.m.
 • Möjlighet att göra egna rapporter med egna summerings- och grupperingsalternativ och överföringsmöjlighet till Excel.
 • Obegränsade möjligheter till sammanställning av information för valfri tidsperiod. All information sparas under så lång tid du önskar.

Rapportering

 • Över 100 olika standard- och branschrapporter t.ex.
 • Anställningsbevis.
 • PA-information.
 • Förhandlingsunderlag.
 • Lönehistorik.
 • Pensionsinrapportering.
 • SCB Konjunkturlönestatistik (KLP), Kortperiodisk sysselsättningsstatistik (KSP), Löne- och anställningsuppgifter.
 • Semesterlöneskuld, komplöneskuld - även för direktöverföring till FAS Redovisning.
 • Arbetsschema med kalender.