Reskontra

Leverantörs- och kundfakturor i ett system

Leverantörsreskontra

 • Snabb inmatning av nya leverantörsfakturor. Valfri sökning på bl.a. bankgiro- eller plusgironummer, eller del av leverantörsnamn. Vid ny leverantör sker automatisk uppläggning av leverantören.
 • Möjlighet till automatisk klarmarkering av konterade fakturor eller fakturabevakning av ankomstregistrerade fakturor som skall konteras/attesteras/utanordnas av annan person.
 • Automatisk kontering på leverantörsskulders konto samt valfri momsautomatik.
 • Samma enkla konteringsmetod som i FAS Redovisning för kontoplan, verksamhet, projekt, objekt och ansvar.
 • Koppling till FAS Anläggning direkt från leverantörsfakturaformuläret medger automatisk registrering av nya anläggningstillgångar, förbrukningsinventarier och pågående arbeten.
 • Bokslutsfunktioner för automatisk kontering över två år.
 • Koppling till FAS Redovisning med automatkontering.
 • Fullständig koppling till KOB-integrationen med enkel och unik hantering via separat formulär - KOB-centralen - där såväl leverantörs- som kundfakturor hanteras på ett enkelt och smidigt sätt.

Elektronisk betalning

 • Enkel och snabb funktion för att sända betalningsuppdrag.
 • Enkelt att, om så önskas, göra urval för vilka fakturor som ska skickas.
 • Automatisk start av kommunikationsprogram eller Internetkoppling.
 • Elektronisk återredovisning av betalda fakturor.
 • Systemet behandlar samtidigt återredovisade fakturor samt genomför bokföring av leverantörsskulder och leverantörsbetalningar.
 • Möjlighet att återskapa tidigare skickade betalningsfiler om så skulle krävas.

Skapa kundfakturor

 • Artikelregistret innehåller artikelspecifika uppgifter inklusive konto och redovisningsenheter.
 • Kundregistret innehåller alla uppgifter om kunden inkl. betalningsvillkor, kundkategori, fakturatyp mm.
 • Med ovanstående uppgifter som underlag skapas enkelt och snabbt kundfakturor med färdig kontering.
 • Möjlighet till tidregistrering samt notering av fritext per respektive artikelrad.
 • Hantering av kontant-, kredit- och räntefakturor även avseende den bokföringsmässiga delen.
 • Bokslutsfunktioner för automatisk kontering över två år.
 • Periodisering av kundfakturor i samband med bokslut.
 • Fullständig koppling till KOB-integrationen med enkel och unik hantering via separat formulär - KOB-centralen - där såväl kund- som leverantörsfakturor hanteras på ett enkelt och smidigt sätt.

Fakturautskrift, fakturamallar och betalningshantering

 • Fakturaaviseringen omfattar både normal-, krav-, omavisering samt KOB-avisering.
 • Olika typer av fakturor med eller utan inbetalningskort.
 • Möjlighet till utskrift av logotyp på fakturan.
 • Fakturamallar används för att automatiskt skapa fakturor till flera mottagare. Möjlighet att skapa fakturamallar med unika prisuppgifter för respektive kund. T.ex. kan man med en enkel knapptryckning generera samtliga fakturor avseende kyrkans barntimmar eller dagisverksamhet.
 • Elektronisk återredovisning av kundinbetalningar.

Sökfunktion

 • Reskontrasökningsmodul med stora urvalsmöjligheter för såväl kund- som leverantörsfakturor.

Rapporter

 • Ett omfattande rapportutbud som t.ex.
 • Bokslutsbilaga leverantörsskulder.
 • Upplupna kostnader - bokslutsbilaga.
 • Bevakade leverantörsfakturor.
 • Bokslutsbilaga kundfordringar.
 • Upplupna intäkter - bokslutsbilaga.
 • Olika avstämningsrapporter för både kund- och leverantörsfakturor.
 • Likviditetsrapport för både kund och leverantör.
 • Loggningsrapporter.

Endast med FAS Reskontra

 • Möjlighet till massfakturering av KOB-clearingfakturor avseende konfirmation och dop. Registrera alla uppgifter och fakturamottagare i ett och samma formulär - Reskontra skapar därefter samtliga KOB-fakturor!