Anläggning

Hantering av anläggningstillgångar och kyrkliga inventarier

Anläggningsobjekt

 • Mycket enkel hantering vid registrering av nya anläggningsposter.
 • Helt integrerat med FAS Reskontra för att automatiskt skapa anläggningsobjekt, förbrukningsinventarie eller göra tillägg till pågående arbeten m.m. i samband med registrering av leverantörsfakturor.
 • Integrationen avser även koppling av fakturabilder för direkt visning av fakturor.
 • Hanterar även register över förbrukningsinventarier.
 • Notering av annan viktig information som t.ex. serviceavtal och fysisk placering.
 • Direktkoppling och fullständig integration med FAS Redovisning.
 • Hantering av kommande investeringar inför budget.
 • Avancerad inventeringsmodul.

Kyrkliga inventarier

 • Funktioner för inläggning av kyrkliga inventarier.

Transaktioner

 • Komplett transaktionshantering.
 • Hantering av ackumulerad avskrivning i samband med start av systemet.
 • Automatisk hantering av internränta även med fördelningar på flera olika redovisningsenheter.
 • Enkla och överskådliga formulär för att registrerahändelser som t.ex.:
 • Försäljning.
 • Utrangering.
 • Nedskrivning.
 • Gåva.
 • Extra avskrivning.
 • Anskaffningar för pågående arbete.
 • Aktivering av pågående arbete.
 • Aktivering av budgeterad kommande investering till aktiv anläggningstillgång.

Avskrivning

 • Enkel inställning för års- eller månadsavskrivning.
 • Simulerad avskrivning och räntekostnad inför budget med direktöverföring till årsbudgetformuläret i FAS Redovisning.
 • Kompletta bokföringsunderlag med fördelning på olika avskrivningskonton, verksamheter, projekt, objekt och ansvar.
 • Automatisk beräkning och bokföring av internränta.
 • Komponentavskrivning.

Bildhantering och investeringskalkyl

 • Fotografera dina anläggningsobjekt och lagra bilderna i FAS Anläggning.
 • Inscanning och koppling av viktiga handlingar som t.ex. serviceavtal till respektive anläggningstillgång.

Rapporter

 • Ett stort antal färdiga standardrapporter som t.ex.:
 • Diverse olika avstämningsrapporter.
 • Objektlista med eller utan bilder.
 • Inventeringsunderlag.
 • Kommande budgeterade investeringar.
 • Avstämning pågående arbete.
 • Kyrkliga inventarier.
 • Internränta.
 • Bokslutsrapporter som exempelvis anläggningstillgångar som finansierats genom gåvomedel, aktuella avskrivningstider, årets försäljningar/utrangeringar m.m. d.v.s. alla de rapporter som behövs till bokslutet.