Arbeta smart i Tid och vinn tid - Webinar

Webbinaret för dig som är chef eller administratör i Tid och vill arbeta smartare i Tid för att vinna tid

Innehåll

Målgrupp

Chefer och Administratörer i Tid

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Medverkande

Patrik Gineman / Veronica Sjödin, Vitec Samfundssystem

Dokumentation

Kursdokumentation ingår i kursavgiften. Denna mailas ut som pdf i god tid innan kurstillfället.

Priser

1 590 kr/person. Om ni anmäler flera deltagare från samma församling/pastorat utgår en rabatt om 10% för deltagare nr 5-9 samt 15% för deltagare nr 10 och uppåt. Priset är angivet per deltagare. Kursdokumentation ingår i kursavgiften och skickas via mail i samband med kallelsen. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fem deltagare.

Anmälan