FAS Tid - Användare - Webinar

LJ System inbjuder till en kurs för användaren i det nya webbaserade FAS Tid. Vi tittar på hur man som användare bl a redovisar sin tid, särredovisar, hanterar sin ledighet/frånvaro och hur man lägger in sin reseräkning och sina utlägg. Kursen hålls som ”Webinar”, dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar samtidigt som personal från LJ System visar funktionerna i systemet.

Innehåll

Vi visar hur man som användare arbetar i FAS Tid och tittar på:

Förkunskaper

Inga förkunskaper krävs.

Medverkande

Gloria Owusu, LJ System

Priser

Pris för kursen är 695 kr exkl moms. Priset är angivet per deltagare. Om ni anmäler 5-10 personer från samma församling/pastorat erhåller ni en rabatt på 10%, anmälan av 11-15 personer ger 15% rabatt. Ingen kursdokumentation ingår utan hänvisning sker till befintliga lathundar. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång men om du får förhinder kan naturligtvis en arbetkamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid minst fyra deltagare.

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 046-14 84 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.