Anläggning - inför K3 - Webinar

LJ System inbjuder till kurs i FAS Anläggning. Här går vi igenom samtliga funktioner men lägger extra stor vikt vid hur man ändrar till/registrerar komponenter enligt K3-regelverket.  Efter genomgången kurs klarar du lätt av att lägga in komponenterna. Vi går också noga igenom hur man ska använda uppgiften Kategori och betydelsen av denna. Detta är därför inte enbart en kurs för nybörjaren utan i högsta grad även för dig som har haft Anläggning under lång tid.
Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna och genomför övningar med belysande exempel.

Innehåll

Målgrupp

Alla som arbetar med FAS Anläggning. Ganska ofta har det kontaterats att även den vane användaren inte har använt systemet på rätt sätt och inte kunnat dra nytta av alla de möjligheter som finns. Kursen vänder sig därför även till dig som vill få fördjupade kunskaper om systemet så att allt blir så smidigt som möjligt att hantera men passar också den som är ny i systemet.

Medverkande

Lena Friberg, LJ System

Dokumentation

Kursdokumentation med övningar och tips skickas till dig innan kursen. Övningarna visas och utförs av kursledaren under kurstillfället.

Priser

2 150 kr per deltagare. I priset ingår kursdokumentation. Priset är angivet exklusive moms. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare, dvs minst 4 stycken.

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 046-14 84 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.