FAS Kyrkogård grundkurs - Webinar

Vitec Samfundssystem inbjuder till en tvådagars grundkurs med datorövningar där dag 1 (22 mar) ägnas åt gravboken och dag 2 (24 mar) åt gravskötsel. Välj om du vill gå en eller två dagar, men vi rekommenderar att du går båda för att få ett helhetsperspektiv. Ta tillfället i akt att få lära dig mycket av de möjligheter som FAS Kyrkogård erbjuder! Kursen hålls som "webinar" dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Möjlighet till frågor och diskussion kommer självklart att finnas!

Innehåll

Dag 1 Gravbok med hantering av grav, gravplats med gravplatsritning, minneslund - minnesbrev, brevtexter, gravbrev samt hantering av förrättning med fakturering av clearing via KOB och bokning av personal och lokaler mm. 

Dag 2 Gravskötsel med hantering av olika skötseltyper och dess betydelse såväl avtals- som bokföringsmässigt, utskrift av skötselavtal, rapporter för inköp/åtgärder, kundreskontradelen - fakturering, inbetalning, bokföring samt funktioner för arbetsorder - extrabeställningar och mycket mer.

Målgrupp

Personal som arbetar med kyrkogårdsadministration samt dag 2 även ekonomipersonal.

Förkunskaper

Dag 1: Inga speciella förkunskaper krävs. Dag 2: OBS! Viss kunskap om bokföringsprinciper är en nödvändighet för att tillgodogöra sig kursdagen!

Medverkande

Anna Lindborg, Vitec Samfundssystem

Dokumentation

Kursdokumentation med övningar och tips. Övningarna visas och utförs av kursledaren under kurstillfället.

Priser

En dag: 4 190:- exkl moms, två dagar: 5 990:- exkl moms. Priset är angivet per deltagare. I priset ingår kursdokumentation. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare, dvs ett snittantal på 5 deltagare/dag. Vid fullbokning får personer som anmält sig till båda dagarna förtur.

Övrig information

OBS!! Dag 1 - Gravbok hålls den 22/3             Dag 2 - Gravskötsel hålls den 24/3

Anmälan