FAS - Årsskifte i Lön & övriga system - Webinar

LJ System bjuder in till en seminariedag där årsskiftesrutinerna i både FAS Lön och övriga FAS system behandlas. Under dagen lär vi oss använda helheten och integrationen både mellan och inom systemen. Du får också tips om rapporter, funktioner mm. Som vanligt tar vi också upp nyheter i lagstiftning inom både personal-/lön- och ekonomiadministrationen. En kort information om tankar inför GDPR och den nya klassificeringsstrukturen i FAS Diarie ges också.

Kursen genomförs som "Webinar". En perfekt kursvariant för dig som inte kan ta dig till någon av våra kursorter!

Innehåll

Kort om: 
Om tid medges:

Målgrupp

Personer som arbetar med löneadministration och/eller bokslut, årsredovisning och årskörningar i kyrkogård

Medverkande

Birgitta Walther Borg, Lena Friberg, LJ System AB

Dokumentation

Kurskompendium med all information som behövs inför årsskiftet

Priser

En dag: 2 390:- exkl moms. Priset är angivet per deltagare. I priset ingår seminariedokumentation som skickas ut via mail till samtliga deltagare. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Seminariet genomförs vid tillräckligt antal deltagare, dvs. minst 6 stycken.

Övrig information

Vad innebär Webinar? Deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna. Via enkla anvisningar kopplas du till kursledarens dator samt via telefonkonferens hör du såväl kursledare som övriga kursdeltagare. Pauser för lunch och bensträckning läggs in under dagen. Kursmaterialet har i god tid skickats via mail till kursdeltagarna.

Hur dagen är upplagd:Första delen av dagen ägnas åt alla de inrapporteringar som görs från lönesystemet. Resten av dagen ägnas åt diverse olika funktioner som finns för att underlätta årsskiftesrutinerna i samtliga system (även i FAS Lön). Vi kommer också som vanligt att ägna en del av tiden åt olika avstämningsfrågor. I slutet av dagen kommer en kort genomgång att ges om bl a arbetsgången i FAS Anläggning, GDPR våren 2018 och nya klassificeringssrukturen i FAS Diarie.

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 046-14 84 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.