FAS - Årsskifte i Lön & övriga system - Värnamo

LJ System bjuder in till en seminariedag där årsskiftesrutinerna i både FAS Lön och övriga FAS system behandlas. Under dagen lär vi oss använda helheten och integrationen både mellan och inom systemen. Du får också tips om rapporter, funktioner mm. Som vanligt tar vi också upp nyheter i lagstiftning inom både personal-/lön- och ekonomiadministrationen. En kort information om tankar inför GDPR och den nya klassificeringsstrukturen i FAS Diarie ges också.

Innehåll

Kort om: 
Om tid medges:

Målgrupp

Personer som arbetar med löneadministration och/eller bokslut, årsredovisning och årskörningar i kyrkogård

Medverkande

Lena Friberg, Birgitta Walther Borg, LJ System AB

Dokumentation

Kurskompendium med all information som behövs inför årsskiftet

Priser

En dag: 2 690:- exkl moms Priset är angivet per deltagare. I priset ingår seminariedokumentation, lunch samt kaffe på för- och eftermiddag. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Seminariet genomförs vid tillräckligt antal deltagare, dvs. minst 7 stycken.

Övrig information

Första delen av dagen ägnas åt alla de inrapporteringar som görs från lönesystemet. Resten av dagen ägnas åt diverse olika funktioner som finns för att underlätta årsskiftesrutinerna i samtliga system (även i FAS Lön). Vi kommer också som vanligt att ägna en del av tiden åt olika avstämningsfrågor. I slutet av dagen kommer en kort genomgång att ges om bl a arbetsgången i FAS Anläggning, GDPR våren 2018 och nya klassificeringssrukturen i FAS Diarie.

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 046-14 84 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.