Redovisning - Rapporter - Webinar

Visst vore det roligt att kunna presentera budgeten med bra och snygga rapporter! Här du får lära dig både hur befintliga rapporter kan användas/förändras samt hur du gör egna rapporter på ett enkelt sätt. Du får lära dig mycket om hur rapporterna är uppbyggda samt vilka möjligheter som finns avseende sökning, sortering mm. Du kommer att få många användbara tips som går att använda till såväl budget som bokslut. Kursen hålls som "Webinar", dvs deltagarna sitter på plats hos sig själva framför en dator, tittar på skärmen och lyssnar på kursledaren som visar funktionerna.

Innehåll

Målgrupp

Ekonomipersonal som arbetar med FAS Redovisning. Kursen vänder sig både till dig som är relativt ny i FAS som till dig som har gått kursen för flera år sedan och vill fräscha upp kunskaperna samt ta del av nyheter. Här lär sig alla mycket om rapporterna och hur dessa används på ett effektivt sätt. En kurs vi rekommenderar till alla - även till dig som redan tror att du kan det mesta.

Förkunskaper

Grundläggande kunskap i hur man använder FAS Redovisning. Kursen vänder sig även till dig som normalt enbart använder standardrapporterna. Du får en större förståelse för rapporternas uppbyggnad och lär dig hur du bäst kan utnyttja dessa.

Medverkande

Lena Friberg

Dokumentation

Kurskompendium med rapportexempel, lösningar, rapportdefinitioner samt tips för att förenkla handhavandet vid skapandet av egna rapporter samt hur man bäst utnyttjar befintliga rapporter. Övningarna visas och utförs av kursledaren under kurstillfället.

Priser

Heldag via webinar: 2 150 kr per kursdeltagare. I priset ingår kursdokumentation. Kursmaterialet får du tillgång till i god tid före kursens genomförande. Priset är angivet exklusive moms. Din anmälan är bindande efter anmälningstidens utgång, men om du får förhinder så kan naturligtvis en arbetskamrat ersätta dig. Kursen genomförs vid tillräckligt antal deltagare, dvs. minst 6 stycken.

Övrig information

Övningar finns i kursmaterialet och kommer att genomföras av kursledaren så att du ser hur man går till väga samtidigt som det blir en bra repetion av vad vi har gått igenom tidigare under dagen.

Du kan inte anmäla dig via hemsidan till den här kursen eftersom anmälningstiden har gått ut. Men kontakta oss på 046-14 84 00 för att få information om det finns möjlighet att komma med på kursen.